Werminval ESF

Samen met Stad Antwerpen en Buurman Antwerpen vzw nam Werminval het initiatief om een project in te dienen bij het Europees Sociaal Fonds ikv de oproep “Circulair Werk(t)”.

Het ingediende project, met ID 10158 en naam “CircA”, werd goedgekeurd en gefinancieerd binnen het programma ESF 2014-2020 en nam een start op 31/12/2020. CircA, circulaire hub Antwerpen In Stad Antwerpen kantelt de mindset van “take-make-dispose” naar optimaal inzetten en maximaal hergebruiken van grondstoffen bij reguliere en sociale ondernemers, bij burgers dmv een sensibiliserende, stimulerende en ondersteunende circulaire hub.

We benaderen het thema circulariteit uit diverse hoeken waarbij het specifieke van één sector overstegen wordt. Deze benadering biedt extra opportuniteiten door afval, sociaal beleid en economie met elkaar te verbinden. Om dit te realiseren staan volgende uitgangspunten centraal:

  • het verbinden van reguliere en sociale economie via circulair ondernemerschap
  • het overstijgen van een sectorale aanpak waardoor het breed toegankelijk is
  • het aanbieden van experten, bij de partners of extern
  • het maximaal activeren van communicatie naar de burger

Bij de realisatie van dit dossier brengen we expertise, drive en durf samen om meer en vernieuwende circulaire initiatieven te stimuleren en te ontwikkelen. Door de samenstelling van een complementair partnerschap zal de lokale hub voldoende armslag krijgen om de rollen als incubator, matchmaker en influencer op te nemen. De lokale hub wil, via de bundeling van krachten, een lokale dynamiek uitlokken dat zich vertaalt naar meer circulair ondernemerschap en burgerschap.

Onze project fiche kan je via deze link raadplegen: klik hier .

XP6Y7661
XP6Y7794
XP6Y8001
XP6Y8069
XP6Y8191