Over ons

Als je je wilt ontspannen, ben je hier op de juiste pagina.

 • Ben je nieuw ? Of werk je al lang in onze werkplaats ?
 • Ben je jong ? Of ben je oud ?
 • Ben je man ? Of ben je vrouw ?

Je bent hier welkom want we zijn hier voor jou !

Wat kunnen wij je aanbieden ?

Een plaats waar je op regelmatige basis naartoe kan gaan om deel te nemen aan een waaier van activiteiten :

 • De competities sjoelbakken, darts, biljarten en tafelvoetbal.
 • Het tooghangen met een kop koffie of iets fris en sterker.
 • Het gewennen aan een computer met leuke spelletjes.
 • Leren samen koken
 • En nog zoveel meer...

Waar: Fort Van Merksem

Verschillende familiedagen per jaar met onder meer :

 • Bingo
 • BBQ
 • Wandelingen
 • ...

En om de enkele jaren een mooie buitenlandse reis!

Wij zijn wij?

Als Vriendenkring van de Beschermde Werkplaats WERMINVAL v.z.w. willen we voor de werknemers van deze instelling een steun betekenen bij het ontplooien van hun culturele, materiële en ontspanningsnoden.

Daartoe willen we fondsen verzamelen, waarvoor we de nodige initiatieven zullen nemen. De gelden die voort komen uit deze initiatieven zullen we uitsluitend aanwenden voor hoger vermelde doelstelling. Over alle uitgaven ter zake zal in overleg beslist worden tijdens de periodieke vergaderingen. De fondsen die vandaag behoren tot de opgebouwde reserve van de Vriendenkring zullen we slechts aanwenden bij volledige consensus van de Vriendenkring, waarbij de bestemming ervan steeds in verband zal staan met Werminval vzw en haar werknemers.

Als Vriendenkring willen we een ploeg vormen, een vriendengroep die bestaat uit 6 tot 12 leden. We hebben hierbij geenszins de bedoeling enig juridisch statuut voor onze groep aan te nemen.

Voor onze ploeg zullen we mensen aanspreken die door hun ingesteldheid, houding en competentie willen bijdragen tot het bereiken van onze doelstelling en tot het stimuleren van de onderlinge vriendschap. Tot aanvaarding van kandidaten zal worden beslist in overleg en consensus met de leden van Vriendenkring.

Als lid willen we ons actief inzetten tot het bereiken van onze vooropgezette doelstelling.

Deze verklaring is een hernieuwing en aanvulling van de doelstelling die, van bij de start op 27 oktober 1975, de reden was van de oprichting van de Vriendenkring door de stichters.