Over ons

Huize Werminval is een woonproject in samenwerking met vzw De Ideale Woning, dat in totaal 28 appartementen verhuurt aan volwassen personen met een handicap, die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en die tewerkgesteld zijn bij de vzw Werminval.

Huize Werminval

In totaal worden er 23 appartementen verhuurd aan personen met een handicap die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en sociale economie en die tewerkgesteld zijn bij de vzw Werminval.

Huize Werminval voorziet hierbij een wooncoach.
Niet te verwarren met begeleid wonen, waar er 24 op 24 begeleiding voorzien wordt op elk vlak, houdt de wooncoach zich voornamelijk bezig met de begeleiding van zelfstandig wonen op zich.

De wooncoaches zijn personen die elders een andere dagtaak hebben, al dan niet in de vzw Werminval. Zij oefenen de functie van wooncoach tijdens de avond- en weekenduren uit en wonen ook zelf in Huize Werminval. Ze zijn dus niet continu ter beschikking, maar wel continu bereikbaar. Voor elke blok appartementen is er minstens 1 wooncoach voorzien.

Ze zijn belast met het optimaal dagelijks functioneren van de woonvorm, waarvoor de vzw Werminval de nodige middelen voorziet.

Taken van de wooncoaches:

 • Een aantal administratieve en financiële taken eigen aan de functie
 • Kleine medische verzorgingen
 • Opvolgen van de bewoners in hun zelfstandig wonen
 • Advies en doorverwijzing bij persoonlijke problemen van de bewoners en bemiddeling bij  problemen tussen bewoners onderling
 • Contacten onderhouden met familie/begeleiding/instellingen/...
 • Indien van toepassing: het uitvoeren en opvolgen van de individuele begeleidingsplannen (IBP) (begeleiding in koken, onderhoud van appartement, hygiëne, financieel,...)
 • Regelmatig bijeenroepen van de bewonersvergaderingen en het houden van team- en comitévergaderingen.
 • Het openhouden van de polyvalente ruimte op donderdagavond
 • Regelmatig organiseren van activiteiten in functie van een goede groepsgeest
 • Controle op de gemeenschappelijke delen van het gebouw en op de appartementen
 • Voorziening tot wekelijks wassen en drogen van de kledij, tegen betaling

Contactgegevens:

Huize Werminval 1
(15 appartementen + 1 appartement voor de wooncoach)

Adres: Korte Bremstraat 26, 2170 Merksem

Contactpersoon: Frans Platteau

Telefoon:

 • GSM: 0471 85 23 66
 • Vaste lijn: 03 644 01 21

Huize Werminval 2
(15 appartementen + 1 appartement voor de wooncoach)

Adres: Laaglandlaan 237, 2170 Merksem

Contactpersoon: Ilse Platteau

Telefoon:

 • GSM: 0497 97 15 92
 • Vaste lijn: 03 646 94 64 (kantooruren)

Huize Werminval ligt in de nabijheid van het ZNA Jan Palfijn Ziekenhuis.
Het is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, zowel vanuit Antwerpen als vanuit de omliggende gemeenten (buslijn 28-33-66; tram 3 halte St. Jozefkerk)

Doelen:

 • Het aanbieden van woongelegenheid aan werknemers met een handicap  van de vzw Werminval.
 • Het begeleiden en adviseren van de bewoners in het volwaardig en zelfstandig wonen met het accent op de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van de bewoners.
 • Het verder stimuleren van de integratie van personen met een handicap in de maatschappij.
 • Het aanbieden van een veilige thuishaven aan de bewoners met ruimte om in alle rust zichzelf te zijn.
 • Het stimuleren van verdere ontwikkeling van de bewoners door het organiseren van diverse activiteiten.

Waarden:

 • Respect voor ieders eigenheid, zonder afbreuk te doen aan het doel van Huize Werminval
 • Respect voor ieders individualiteit.  Men is niet verplicht deel te nemen aan de groepsactiviteiten.  Bij het samenstellen van de activiteiten wordt echter wel rekening gehouden met elk individu.
 • Respect voor privacy van de bewoners: er wordt geen enkele informatie, op welke wijze ook, verspreid, zonder de toestemming van de betrokken bewoner of zijn/haar verantwoordelijke
 • Stimuleren van zin voor verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
 • Scheiding tussen wonen en werken; bijhetthuiskomen mag men niet het gevoel hebben terug in de werksfeer te komen.
 • Onderhouden van familiebanden (beter begrip van de bewoner, beter inspelen op problemen, betere communciatie,…)
 • Stimuleren tot verder uitbouwen van zowel individuele als groepsrelaties (onder andere met de andere bewoners)