Over ons

Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan is een methode die gebaseerd is op een jaarlijks gesprek met iedere werknemer waarbij de evolutie van onze medewerker centraal staat. Het heeft als doel om een individu op zijn eigen wijze te laten ontwikkelen en de kansen te bieden om het huidige niveau aan te houden of zichzelf te verbeteren. Het is een complex gegeven en voor ieder individu verschillend, vandaar dat men ook met het woord persoonlijk, de nadruk legt op diversiteit en eigenheid.

We bespreken tijdens elk contactmoment de huidige werksituatie en het toekomstperspectief. Hieruit stellen we samen een actieplan op met behulp van realistische ontwikkelingsdoelen. We bekijken samen tegen wanneer dit mogelijk zal zijn en wie hen hierbij kan helpen om hun doel te bereiken. Na de verwerking van de gegevens evalueert men in overleg met alle betrokkenen de noden, behoeftes, wensen en doorgroeimogelijkheden van elk individu.

POP is een methode die gesteund wordt door het maatwerkdecreet van de Vlaamse Regering, het Europees Sociaal Fonds (ESF-agentschap), de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen (VLAB) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Binnen onze organisatie wordt POP gecoördineerd vanuit onze sociale dienst. Hier stuurt men voortdurend de methode aan die gebruikt wordt om de persoonlijke ontwikkeling van iedere werknemer steeds beter op te volgen en nauwkeuriger te begeleiden. Men treft in overleg met monitoren vele voorbereidingen en regelt de praktische planning van alle gesprekken.

Op elke afdeling is onderzocht welke competenties er nodig zijn om een taak correct uit te voeren. De opgestelde competenties worden steeds in elk gesprek bevraagd en naargelang het takenpakket van de persoon aangepast in de ondersteunende POP-formulieren. Zo kan men tijdens een gesprek een duidelijker beeld vormen van de sterktes en zwaktes van elk individu. Vanuit deze visie kan er sneller geanticipeerd worden op de noden en behoeftes van deze persoon. De sociale dienst zorgt voor de verwerking van alle gegevens en digitaliseert de informatie die elk gesprek oplevert.

Deze methode vraagt een grote inspanning van de hele organisatie, maar op termijn is het een methode die de organisatie zal verrijken. Zo zal POP ervoor zorgen dat we binnen onze organisatie een efficiënte methode ontwikkelen om de doelgroep beter te begrijpen.

Het doel blijft om de juiste man op de juiste plaats te krijgen en om voldoende ondersteuning te kunnen bieden aan de noden van elke doelgroepwerknemer. Ook de werknemer zal meer actief betrokken zijn in de eigen persoonlijke evolutie en zal een positiever welbevinden op het werk ervaren. Het POP-gesprek is de ideale kans om in de werksituatie even stil te staan en bewust te worden van het eigen kunnen en de vele mogelijkheden.

Het persoonlijk ontwikkelingsplan heeft als streefdoel om iedereen de mogelijkheid te bieden op het eigen niveau beter te functioneren en te ontplooien in het werk bij Werminval-WAG.

Zoals beschreven in de missie is het het onze betrachting om zowel onze monitoren, de operatoren als het management te laten evolueren.

Hiervoor worden zowel interne als externe opleidingen voorzien - met een vooral praktische insteek.
Hiervan zijn de regelmatige opleidingen in de groenzorg een goed voorbeeld.

Extern worden er cursussen georganiseerd in werken met brandbestrijdingsmiddelen en EHBO hulpverlener.

Onze monitoren kregen ook communicatietrainingen. Deze werden begeleid door Walter Van der Perren van www.ati.be.