Over ons

Zijn verhaal begint op het ogenblik dat het idee al vaste vorm krijgt om een beschermde werkplaats op te richten. Jos was secretaris van het toenmalige C.O.O (Commissie van Openbare Onderstand) later het O.C.M.W. (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Hij kende als geen ander de noden en de problemen die er waren bij de bevolking. Velen kwamen aankloppen om financiële of materiële hulp.

Als Emiel Sutherland en Roger Goffin de situatie van de gehandicapten gingen bespreken, beloofde Jos (zelf met een zware oorlogshandicap) alle hulp. Het ten dienste stellen van gebouwen, advies geven, mee zoeken naar mogelijke werkopdrachten was vanuit zijn positie een pluspunt.

Jos bleef verbonden aan de werkplaats en zetelde in de Raad van Bestuur, lange tijd als Afgevaardigde-Bestuurder. Zijn kennis en inzicht hebben er toe bijgedragen dat Werminval stelselmatig groeide. Door zijn gedreven woord, zijn gedurfde uitspraken, en zijn doordachte strategie slaagde hij er in overal de nodige steun te vinden.

Jos bleef tot 2000 zetelen in deze Raad van Bestuur waar zijn raad en daad advies bleef hangen bij elkeen die er oog en oor voor had.
(1918 – 2000)


 

50JAAR-001
XP6Y7821
XP6Y8001
XP6Y8069
XP6Y9851