Over ons

Met Jan Van den Eynde komt in 2006 een ervaren bedrijfsleider aan het roer van Werminval.

Als directeur van een beschutte werkplaats ben je voortdurend bezig met het analyseren van het werk om het zo efficient mogelijk te organiseren, rekening houdend met de mensen en hun mogelijkheden. Qua rendabiliteit hoeft Werminval alvast ten opzichte van andere beschutte werkplaatsen niet onder te doen. Integendeel wij behoren tot de top in Vlaanderen.

Naast het opvijzelen van het imago van de werkplaats ziet Jan Van den Eynde de groei van het bedrijf als één van de voornaamste uitdagingen voor de toekomst. Er moeten zowel nieuwe activiteiten ontwikkeld worden als het klantenbestand verder uitgebouwd. Groeien is geen doel op zich. Wel is het belangrijk dat de basis verstevigd wordt. Met andere woorden dient er gewerkt aan een kwaliteitsomkadering. Niet alleen in mensen maar ook in modernisering van infrastructuur. Investeren in nieuwe machines die toelaten om moeilijk werk op een gemakkelijke manier te kunnen doen.

Moeilijke processen herleiden tot eenvoudige handelingen geeft groeikansen en werkzekerheid aan de doelgroep. We zullen ook moeten leren om risico's te nemen. Als het lukt, gaan we vooruit. Mislukt het, dan kunnen we daaruit leren.

Investeren in marktonderzoek is eveneens een belangrijke pijler om zo op tijd de kansen te grijpen die zich voordoen. De wegen van Jan en Werminval scheiden in september 2018

50JAAR-001
XP6Y7741
XP6Y7838
XP6Y8069
XP6Y9851