Over ons

 

Directeur van 1982 tot 2006

 

Frans was geen onbekende van de werkplaats. Zijn bekommernis ging tot op heden uit naar de vrije tijd van de minder validen.  Hij stichtte in 1976 de Vriendenkring. Deze organisatie binnen de koepel van Werminval  zou zorgen voor allerlei activiteiten en de nodige fondsen verzamelen tot verwezenlijking er  van. Hij was een graag geziene figuur. In 1982 werd hij benoemd tot directeur van de werkplaats.

Hij was zich er van bewust dat er enorm veel werk zou bij komen kijken. Hij heeft zijn job met beide handen aangegrepen, en is onmiddellijk overgegaan tot reorganisatie van het geheel. Orde, disipline, juiste werktijden, en het ombouwen tot een echte administratie resulteerden in een betere werking met duidelijke afspraken.

In 1974 werd op de aangekochte grond van de familie “De Borrekens” de eerste werkplaats gebouwd. Dit was het begin van een bouw-en verbouwingstijdperk dat duurde tot 2002.

De verbeterde facturatie stijgt jaar na jaar, en ook het personeelsbestand komt op enkele jaren tijd over de 200 werknemers.

De hoofdbekommernis “ werk aanbieden aan personen met een handicap”, werd nooit uit het oog verloren. Frans blijft ook actief in zijn vriendenkring en kan door allerlei organisaties onze  werknemers leren reizen of op weekend gaan.

De jaarlijkse grote Jumping, en later het kippenfestival zijn festiviteiten bij uitstek om elkaar te ontmoeten. Onder zijn leiding werd Werminval  een groot bedrijf, met een goede omzet, een uitstekende sociale omkadering met oog voor de persoon met een handicap.

Eind 2006 komt hij op pensioenleeftijd, en geeft hij de fakkel door aan zijn opvolger Jan Van den Eynde.

Tijd om andere dingen te doen, maar altijd nauw verbonden met Werminval. Als lid van de RVB blijft hij op de hoogte hoe alles evolueert, en leert hij ook dat er een moment komt om los te laten.

Eind december 2017, kort na het kippenfestival wordt Frans ziek. In een heel korte periode gaat zijn gezondheid sterk achteruit. Op 29 januari 2018 moeten we afscheid nemen van  Frans.

Bij velen is er diep verdriet, maar evenveel dankbaarheid voor alles wat hij betekende voor Werminval en zijn werknemers.

 

XP6Y7703
XP6Y7805
XP6Y7963
XP6Y8052
XP6Y9866