Over ons

 

Als politiek geëngageerde in de toenmalige gemeente Merksem, en vriend van Roger Goffin werd hij heel regelmatig geconfronteerd met verschillende sociale gevallen of grote noden in de gemeente. Een van zijn belangrijkste uitspraken en tevens een engagementsverklaring was: “En het is onmogelijk dat er in Merksem ooit iemand zal zijn die honger zal lijden, dat kan niet en dat zal nooit gebeuren.”.

En daarvoor is Emiel heel zijn leven gegaan. Waakzaam, alert, zoekende en stimulerende naar allerlei oplossingen voor deze noden.

Samen met Roger ging hij op zoek naar de mogelijkheden om personen met een handicap tewerk te kunnen stellen. De gemeente, het OCMW, er werden firma’s gezocht. Maar helaas volgens de controlerende geneesheer waren er geen firma’s die aan de gestelde eisen voldeden. Waar wel plaats was voor personen met een handicap wat het aantal reeds overschreden, zodat er echt geen mensen meer bij konden. Voor het OCMW was de medische keuring dan weer de doodsteek.

Het grondidee : “Gehandicapten moeten kunnen werken. Dus eerst zullen we ze dat moeten aanleren, en vooral gewoon maken om te werken in een bedrijf… .Arbeidsritme, arbeidstempo, uren en tijden respecteren enz…”. Met het achterliggende idee dat : Als we daarin zouden slagen kon er een doorstroming zijn naar het reguliere circuit.

De praktijk wees anders uit, en een “beschermde werkplaats” zou een constante blijven in het bedrijfsleven.

Emiel werd de eerste voorzitter van een opgerichte “Raad van Bestuur”. Die keuze was vanzelfsprekend. Hij was immers het aanspreekpunt op vele vlakken.

Plaats om te werken, financiële bemiddeling, voordelen enz… Tot 1989 bleef Emiel voorzitter van de vereniging.
(1916 – 1994)

XP6Y7593
XP6Y7805
XP6Y7889
XP6Y8039
XP6Y8113