Over ons

01.06.2015 : Verhuis Drukkerij

De drukkerij breidt uit en verhuist naar een open productieruimte in ons gebouw op de Groenendaallaan, met aparte ingang in de Klipperstraat.

01.10.2014 : Werminval-WAG

Na enkele maanden van hard werken is de fusie een feit. Werminval vzw bestaat nu uit het maatwerkbedrijf Werminval-WAG (commerciële naam), Dagcentrum DAG en Huize Werminval.
Binnen het maatwerkbedrijf zullen de activiteiten van de Display Groep doorgaan, de Drukkerij blijft op de Noorderlaan en de andere (binnen)activiteiten gaan door op Winterling.

Werminval-WAG - 11.03.2014 : Fusiebesprekingen

Werminval vzw en WAG vzw (beschutte werkplaats op de Groenendaallaan in Merksem) kondigen aan dat de besprekingen rond een fusie van beide BW's zijn opgestart.

WAG - 2013-'14 : Collectief ontslag

De moeilijke economische situatie heeft tot gevolg dat er 40 personen met handicap collectief worden ontslagen. Ongeveer de helft wordt aangenomen door Mivas, de andere helft door Werminval.

WAG - 2012 : 50-jarig bestaan

WAG vzw bestaat 50 jaar en hierrond zijn enkele vieringsmomenten.
In het kader van de vraag "Hoe overleven in deze moeilijke tijden van recessie en een overheid die bezuinigt?" wordt de eerste enclavewerking poten gezet. Mensen van WAG gaan werken op Amival en Mivas.

Werminval - 28.05.2010 : Nieuwe gebouwen

Plechtige opening van de vernieuwde magazijnen voorzien van de nodige infrastructuur. Met de geplaatste zonnepanelen over het ganse dak willen we aantonen dat we de zorg voor het milieu hoog in het vaandel dragen. Werminval is klaar om op een sociaal-economisch verantwoorde manier de toekomst tegemoet te gaan.

Werminval - 01.03.2010 : 50 jaar Werminval

Ter gelegenheid van dit jubileumjaar worden onder andere een aantal lokalen verbouwd en opgefrist en wordt een boek ‘Uit de kast’ gelanceerd, met interviews, aangevuld met foto’s van werknemers van Werminval, genomen door Lieve Blanckaert.

WAG - 2008 : Fakkel wordt doorgegeven

Na 19 jaar voorzitterschap treedt J. Vriens af als voorzitter. E. Coussement volgt op.

WAG - 2006 : Modernisering

De drukkerij gaat digitaal dmx. een Xerox-toestel. De eerste grote stansdegel wordt aangekocht in Spanje.

Werminval - 31.12.2006 : Directeur Crickemans op pensioen

Directeur Frans Crickemans gaat op pensioen en wordt in zijn functie vervangen door de heer Jan Van den Eynde.

WAG - 2004 : Wapperdreiging

Onteigening van de Groenendaallaan 379 dreigt naar aanleiding van het Masterplan Antwerpen; de gebouwen zouden moeten wijken voor de Wapperbrug.

Werminval - 2002 : Verbouwingen

De ateliers van de afdeling confectie en garniering worden verbouwd.

Werminval - 1997-1998 : Logistiek

Door een enorme groei van de krimpverpakkingsafdeling moeten de gebouwen vergroot worden, waarbij een moderne op- en afrit en een los- en laadkade voorzien worden.

WAG - 1995 : Uitbreiding

De werkplaats wordt verder uitgebreid aan de Bermstraat-Galjoenstraat met 500 m². Eens klaar worden de machines van de Karton- en Displayadfeling van Deurne verhuisd naar de Groenendaallaan.
Op 05.04.1995 worden de nieuwe statuten van WAG vzw gepubliceerd, waarin de praktische opsplitsing van B.W. en Dagcentrum wordt omschreven.

WAG - 05.09.1994 : Dagcentrum DAG

Het project van een Dagcentrum loopt goed. De subsidiërende overheid erkent Dagcentrum DAG en op 5 september gaat de werking van start.

WAG - 1994 : Collectief ontslag

Weer een ontslagronde van 30 personen met handicap.

Werminval - 1988-1990 : Huize Werminval

Huize Werminval wordt opgestart in de Korte Bremstraat te Merksem, een eerste project voor zelfstandig begeleid wonen, dat woongelegenheid biedt aan 15 werknemers met een handicap, die tewerkgesteld zijn in de vzw Werminval. Er wordt 1 appartement voorzien voor een wooncoach.

WAG - 1990-'92 : Uitbreiding

Met een nieuwbouw aan de Bermstraat wordt de oppervlakte van de werkplaats met 2 349 m² vergroot.
De bestaande gebouwen worden aangepast en verbouwd, zodat op 8 oktober 1991 de montageafdeling terug van Linkeroever naar de Groenendaallaan verhuist.
De machines van de Karton- en Displayafdeling verhuizen van Linkeroever naar de Van Den Hautelei 195 in Deurne.

Werminval - 1989-1991 : Winterling 7

Een activiteitencentrum met bijbehorende administratieve ruimtes en een conciërgewoning wordt bijgebouwd, na aankoop van een nieuw stuk grond op Winterling nr.7. Werminval verdubbelt hierdoor in omvang.

WAG - 1985 : Herstructurering

In nasleep van het collectief ontslag neemt de vzw enkele maatregelen:

  • Hervorming van de Raad van Beheer en directeursfunctie
  • Uitbreiding Drukkerij met 213 m²
  • Uitvoering van het Diversicatieplan; de Display Groep wordt overgebracht naar Linkeroever in enclave.
  • Herdefiniëren van de statuten en bevestiging van de doelgroep.

 

WAG - 1984 : Collectief ontslag

Door omstandigheden moet WAG vzw. een collectief ontslag aankondigen van 23 personen met een handicap.

Werminval - 1984-1985 : Ontwikkelen

Een stapelplaats wordt aangelegd en deels verplaatst, een nieuw stuk grond op Winterling wordt aangekocht, de afdeling houtbewerking wordt uitgebreid en een nieuwe fietsenafdeling wordt bijgebouwd.

WAG - 1981 : Uitbreiding

225 personen met een handicap in dienst, dus nood aan uitbreiding. De verschillende aparte gebouwen worden verbonden met elkaar met een overkapping. Hierdoor breidt de oppervlakte weer uit met 263 m². De vrijgekomen ruimte wordt hoodfzakelijk gebruikt voor de plaatsing van een stansdegel.

Werminval - 1982 : Directeur Van Gool op pensioen

Directeur Van Gool gaat met pensioen en wordt in zijn functie vervangen door de heer Frans Crickemans, die reeds van bij de opstart actief was in de Vriendenkring van Werminval.

WAG - 1981 : Uitbreiding

In januari wordt een pand van 173 m² werkoppervlakte aangekocht op de Noorderlaan 94 in Antwerpen. De vernieuwde drukkerij wordt hier gehuisvest.
Op 11 december is de uitbreiding van de bestaande werkateliers en magazijn klaar; respectievelijke oppervlakte 490 m² en 151 m².

WAG - 1979 : Display Groep

Drukkerij Roels wil z'n activiteiten uitbreiden naar Displays. Samen met WAG vzw begint met op de Groenendaallaan aan dit succesverhaal.

Werminval - 09.12.1979 : Nieuwe keuken

Ter gelegenheid van de opendeurdag wordt de volledig ingerichte keuken en buffet in gebruik genomen.

Werminval - 1978 : Verbouwingen

Achter het bestaande gebouw wordt een nieuw magazijn gezet van ongeveer 459 m2 en het oude magazijn wordt verbouwd tot 2 grote ateliers, die in 1979 in gebruik worden genomen als Houtbewerking en Elektromontage.

Werminval - 1976 : Nieuwbouw Winterling 3

Het nieuwe gebouw op Winterling nr. 3, met een nuttige oppervlakte van 1.640 m2 en geschikt voor 160 werknemers, is klaar.

WAG - 1976 : Magazijn

Het eerste (afzonderlijke) magazijn van 189 m² wordt in gebrui genomen.

Werminval - 17.05.1974 : Bouwgrond Winterling 3

Werminval koopt bouwgrond in de Winterling 3 te Merksem van de familie De Borrekens (in totaal 8 778,60 m²).

Werminval - 1974 : Magazijn huren / Oprichting VK

Door aantrek van talrijke werkopdrachten is het noodzakelijk een magazijnruimte te huren in de Terlindenhofstraat 3 ( + 100 m²).
Oprichting van de Vriendenkring, die zal instaan voor de organisatie van opendeurdagen, reizen, uitstappen enz.

WAG - 27.01.1973 : Groenendaallaan

De nieuwbouw op Groenendaallaan 379 wordt in gebruik genomen. Met een werkoppervlakte van 2.229 m² stellen we 180 personen met een handicap te werk.

Werminval - 01.01.1972 : Verhuis

Door het einde van de huurmogelijkheden op de Westkaai moet er worden verhuisd naar de burgerwoning in de J. de Boekstraat 18 (154 m² i.p.v. 112 m²; in totaal dus 769 m²).

Werminval - 01.03.1970 : Groter

Er worden 2 lokalen bij gehuurd aan de Westkaai 7 te Merksem. Er is namelijk noodzaak aan een extra werkplaats en een refter. ( + 112 m²).

Werminval - 15.03.1965 : Groter

Begin januari; het huren van het gebouw in de Terlindenhofstraat 2-4 lost alweer uitbreidingsproblemen op. (van 180 m² naar 615 m²) . Op bovengenoemde datum wordt Werminval eigenaar van het gebouw.

WAG - 01.09.1965 : Gebouw

WAG vzw neemt een pand in gebruik op de Brusselstraat 17 en Antwerpen. De BW heeft op dit moment 110 personen met een handicap in dienst. De BW blijft op deze locatie tot 21 januari 1973, waarna dit pand een schoolgebouw wordt...

Werminval/WAG - 11.12.1964 : Erkenning

Werminval wordt door het 'Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder validen' erkend als Beschutte Werkplaats met stamnummer 26., WAG vzw wordt erkend met stamnummer 39.

WAG - 21.03.1962 : vzw WAG

De stichting van WAG vzw is een feit door neerlegging van de statuten bij de Rechbank van Koophandel.

Werminval - 1963 : Gebouwen

Werminval neemt de gebouwen in de Van Aerselaerstraat 31-33 in gebruik. (van 220 m² naar 180 m²).

WAG - 17.09.1962 : Stichting

Op initiatief van juf. Dockx van het Sint-Jozefinstituut wordt een werkplaats voor gehandicapten gesticht in de Wilmarsstraat 105 in Antwerpen.

Werminval - 07.04.1960 : Statuten

De statuten van Werminval vzw verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Werminval - 01.03.1960 : Stichting

De stichtingsvergadering heeft plaats. De V.Z.W. Werminval wordt realiteit. Henri van Gool wordt de eerste directeur.
De naam Werminval hebben we aan deze persoon te danken. WERKverschaffing aan MINder VALiden was zijn idee.

Werminval - 1960 : Gebouw

De werkplaatsen worden overgebracht naar de werkmanswoning in de Terlindenhofstraat 149 (120 m²).

Werminval - 1959-1960 : C.O.O.

Als secretaris van het C.O.O. (toen de naam van wat wij nu kennen als O.C.M.W.) kwamen veel mensen bij Jos Sanders aankloppen om financiële of materiële steun. Roger en Emiel vonden ook de weg naar dat C.O.O., en Jos beloofde alle hulp.

Werminval - 1957-1958 : Het zaadje

Roger Goffin en Emiel Sutherland zoeken naar een oplossing om gehandicapte mensen uit Merksem zinvolle
arbeid aan te bieden.